May
17
23:01
ציוד

צ'ייקן חיתולי התיק: מה מיתון?

כנראה שלא כל האמהות נוצרו שווה , משום שחלק יהיה מדדת האביב הזה סחב בקבוקים הדולפיםוחיתולים מלוכלכים בשקיות חיתול צ'ייקן מפוארות.

זה היה רק עניין של זמן עדשהתווית שהפכה תווית - maternity- fave מפורסם מסועפתלאבזרי אמא עםחמאה , תיק חיתולים טעים 528 $ הבחינובאמא שליולדות Word .

528 $ .אתה שמעת אותי.

אנג'לינה , אתה קורא?- ליז