May
17
23:01
ציוד

מחצלת לשחק בלי מכוער

כשציפיתי , אני בצייתנות אתהמחצלת לשחק זמן בטןברישום שלי .זה בא להשלים עם אורות , מוסיקהורעשנים תלויים ,ואם להיות כנה , זה היה מעט פחות מיפהומעט יותר מגירוי .אם הייתי יודע רק עלמחצלות משחק מדהימהמסוכן אמא , הייתי יכול להימנעהעומס החושי - לשנינו .

המחצלת מגיעה עםתיק נשיאה מעל לכתףומתגאה פרופורציות נדיבות , ממש בנייה נחמדה ,וגיבוי עמיד למים .הייתי לגמרי לקחת אותולפארק או לחוף הים.ועם כל אפשרויות הבד היפות , אתה לעולם לא לפספס אפילואורותוהמוזיקה .ובוודאי שלא את הסוללות .- קוראי טינה

CMP לחסוך 10 % עם הקוד CMP דרך 5/15/07