May
10
23:00
עשה זאת בעצמך

לוח שנה להדפסה 2,012 שעושה יותר מאשר לעקוב אחר הימים

קשר 2,012 לוחות שנה להדפסה זעירותכשגילינו אתר הצרפתי זעיר - קשר בשנה שעברה , לקח אותנו עם המשימה שלהם למכור בובות ניירוprintables אחריםכאירוע התרמהלבית ספר מקומי לילדים עם מוגבלויות .ועכשיו אני רקשכצולמתי בלוח השנה שלהם החדש 2012 להדפסה .

אתה משלם מה שאתה רוצה , ולקבל קובץ PDF שללוח השנה להדפסה .
מה מתוק באמת הוא שאחרי כל חודש הוא באמצעות , הילדים שלך
תהיה שתי תלבושות בובת נייר חדשותלמצפות .תן בנדיבות - כל פיסת התרומה שלך הולכת ימינהלצדקה הנוכחות
.דרך נחמדה להתחיל את השנה .- ליז

מצא את לוח השנה להדפסה 2,012
מקווןלתרומה של הבחירה שלךבזעיר - קשר .