May
07
23:00
בבית

מגבת מטבח שמדבר בחזרה.

Studiopatro-תה-מגבת-ידי-כריסטינה-Weber1

אנחנו אוהבים פונקציונליים .אנחנו גם אוהבים את גחמניים .לכן, כאשרשני לבוא ביחד?בום .מגבת המטבח חרוצה מקבלתמהפך קסםבStudiopatro של מעצב כריסטינה הברה - חנותובציטוט על ידי הבמאי אינדי ג'ים ג'רמוש , לא פחות .

מגבות Studiopatro תה עם ציטוטים | מבחר אמא מגניב

עם 100 פשתן % , התזה של צבע ,וכמה מילות כיףומתחשב , מגבות תה אלהמאולפנו של וברבמרתה סטיוארט תוצרת האמריקנית לעשות את העבודה בזמן הזרקה קצת יופיוגחמהליום שלך .מי יודע?אולי אתה רוצה אחד לייבוש הכלים שלך ,ועוד לתלות על הקיר שלךלהשראה .

קבל את מגבת מטבח הטרף במשך 24 $בStudiopatro ב- eBay .