May
08
23:00
בבית

קבל מתוך מפלצות מהארון ועל הקיר

בטחמכוניות מירוץ , מטוסים ,וfiretrucks הם כיףוכל , אבל כמה מגניב היית אם הביא homea כמה מפלצותלקיר של הילד שלך במקום ?מאוד מגניב , אנחנו חושבים .
אמן אריקה גילברט של טרי שמור יצרהמפלצות הכי חמוד שראו אי פעם ( מלבד הבת שלי ,שהוא ) .הםשילוב מושלם של דגש מפחיד טיפשיועל - מטופש ואנחנו חושביםשקבוצה של שלוש או ארבעה תהיה תוספת מבורכתלקיר ריקבכל חדר ילד או ילדה גדולה .בסתם 20 $ להדפסה , אתה יכול להרשות לעצמךמשפחת מפלצת שלמה .
מי צריך דיוקנאות משפחתיים בכל מקרה?אלה כנראה ישרתו באותה מידה .לפחות בבית שלי . -Kristen