May
08
23:00
בבית

Buggin 'מתוך

הרבה

של ילדים ללכת מדעהלבאגים .אבל אם אתה אוהב אותי , אתה מעדיף שלא להיות פריירים איסוף המכונף אלה בבית שלך , thankyouverymuch .אתה יכול לשמור על הטבע בחוץ ועדיין לאפשר לילדך לחקור את המורכבות של יצורי חיים , עםפרפר אלפבית פוסטר .

ההדפסה כוללת את כל אלף-בית (בתוספת ספרות 1 עד 9 ) כפי שנמצא בכנפי פרפרועש בפועל .זה לקח טבע וצלם סמיתסוניאן , קייל Sandved , כמעט עשרים וחמש שנים כדי ללכוד את מלוא האוסף - עכשיו זה מסירות .התוצאה היאפוסטר מדהיםשגם אתה וגם ילד היצור - מטורף שלך תאהב .

והפרפרים ממשיכים להמריא חופשי .מחוץ .איפה הם שייכים .- ננסי
[ באמצעות Parenthacks ]