May
08
23:00
בבית

מה?

אין ספק שכל הורה מסכים כי מה שזה לא שמקבל הילדים שלנולקריאה , כולנו על זה .( אוקיי , אולי לאנושא בגד ים SI . אבל די כל דבר אחר . הרבה ) וזו הסיבה שאנחנו פשוט אוהבים את הספרים כדי לבדוק את לילדים ,כתב עת מחברת Imagineering תמיד מגניב .
זה הכלי המושלם לקורא מתחיל, מלא בדפים ריקים שעליו ההתקדמות שלהולשמור רשימות של כרכי עתיד לטרוף .אבל יותרמיומן , BTCOFK הואספר פעילות , כולל רשימה הציעה קריאה , ביקורות ספרים בסגנון lib מטורפות ,והחביבה על כל ילד : מדבקות .המון המון מדבקות .
אתה יכול לאסוף עותק או שניים או שישה דרך השותפים שלנו אמזון .-Liz [ תודה טרייסי ]

Related Posts