May
09
23:00
בבית

הוא עבור אפל

Applecards אתה יכול לקבלמשולב ספל קפה - שוקולד סוכריות - תפוח תיקשכל מורה באמת אוצרות .( חה . ) או שאתה באמת יכול לקבל אותם משהו שהם לא הולכים למשכן את החברים והשכנים שלהם .
אז , לכבוד היום יום המורה , אנחנו חלקייםלnotecards אפל אלה על ידי ציפורבחצאית .אנחנו אוהבים את תפוח עץ גרפי תבואהואת מראה כרטיס בציר .בנוסף , הם פשוט , נצחיים ,ואני מעזים להציע , מין ניטראלי ?
בהתחשב כמה מורים צריכים להתמודד עם ימים אלה ( לא הילדים שלך , כמובן) , זה המעט שאנחנו יכולים לעשות כדי לומר תודה .- קריסטן