May
11
23:00
בבית

בואו תינוק, אור האש שלי

עכשיושמזג האוויר הוא להגיע טמפרטורות סטרטוספירהבצוואר צפון מזרחיהיער , באופן טבעי המחשבות שלי פונות לברביקיו .שום דבר כזה משולב קלאסי שללהבה פתוחה ענקולחות 147 % .
הזמנת לברביקיו המקסיםמהיקס נייר היא בדיוק הדבר הנכון כדי לעזור לאסוף את החברים ומשפחה סביבהגחלים .הוא תוכנן על ידימנהל אמנותי לשעברמילדי מרתה סטיוארטוהתינוקשהפנו את תשומת לבהלמוצרים מודרניים , גרפיים ניירשלא עולים הון .אני גם אוהב את מזמין אותה מסיבת בריכהויום הולדת , ואלוהים יודע שאני לא הייתי מתנגד לקבל כל אחד בימים אלה .במיוחדמבחר הגדול בריכת party.A זמיןבנייר הקפה שבו אתה יכול לגלוש בנוחות ממוזגת למחצה האוויר של הבית שלך .- ליז