May
11
23:00
בבית

לציפורים

יצירות אמנות המתארות בדרך כלל יששל ABC או 1-2-3 שלחיי מדף קצרים למדי ( או קיר - חיים , בצורה מדויקת יותר ) .פסטלים ודובונים לעתים קרובותכ" תינוקיים " בערך באותו הזמןשהחיתולים ייעלמו .
פוסטר ספירה זומעיצוב החנות בניהול אמא של פאנקי בריטניה איסק לא ידרוש לשפץ עם כל אבן דרך .היא מלאה באשכולות של ציפורים , נוהרים בקבוצות 1-20וצבעים הבהירים לעבוד באותה מידה גםבילד או בחדר שלילדה .הידד צדדיות !ובעוד ילדים כנראה לא ייקחו פוסטר זה לקולג ' איתם , הם לעולם לא קוראים לזה תינוקי או.
דרך יותר מאשר ירך ספירת כבשים , זה בטוח .- ג'ולי
[ באמצעות shefinds אמא ]