May
11
23:00
בבית

לצאת מדודג '

תודה

לinterweb היפה , זה קל יותר מתמיד ליידע את העולם עלשינוי הכתובת .אבל אם אתה אוהב אותי , אתה מעדיף לעשות את דבר קלאסהולבעוט אותו ספר ישן עםהדואר הרגיל .זה בדיוק מה שאני הולך לעשות כדי להודיע ​​מהלך הקרוב שלילמרעה רחוק ירוק יותר .אז אני אוהב כרטיסים מרגשים פאנקי אלהמהאמן בעל תעודת יוחסין - RISD סוזי Ghahremani , את אתר האינטרנט שלה ,חנות Boygirlparty .בהחלט אף אחד מהנמענים תוכל להתעלם או בטעות למחוק משהו די - כך charming.Plus כרטיסים אלה הם חמודים מספיק כדי למצוא ביתבמקרר עד לפרטים ניתן להעבירלפנקס כתובות .בעולם שלי , זה שנתיים בערך. -Kristen