May
12
23:00
בבית

ספין חדש על פירואט הישן

הזכירו תיבות נגינהלכל אמא ,וללא ספק היא תוכל להיזכרבפרטי פרטיםמאוד אחד היא התאהבה כבילד .זה לא קשה , בהתחשב בכולנו היה בדיוק באותו אחד - זה בהשתתפותבלרינה ספינינגושיחק גם אתהסאנשיין של החיים שלי או את הנושאמ סיפור האהבה .

אם אתה רוצה להעביר את המסורתבפחות ממסורתי דרך , לשקול את תיבת המוזיקה פינגווין הכחולהמהזברה הול .התיבה מעוטרת בגרפיקה בסגנון פאנקי Japanimation , בעודהבלרינה בתוך הוחלפה על ידיארנב מלאך מסובב מגניב .

ולמען אמת , מי היית סומך יותר לעמוד על משמר על הרכוש היקר ביותר שלך ?אני הולך עםארנב המלאך בודאות .- ליז