May
12
23:00
בבית

אמא אוהבת ורוד אוהבת בראון

אני כבר התרגלתי כל כךלשליחת אנשים שכאשר אני באמת צריך לכתוב פתק קטן ונחמד , שהיה לי לפנות אל נייר מחשב לבןועסקי envelope.How מביכים!פעמים של
זה כמו אלהשאני רוצה שיהיה לי קבוצה של נייר מכתבים אישייםממעצב ניקול Balch של ורוד אוהבת בראון .העיצובים גחמניים שלה בשילוב עם לוחות צבעים עדינים להפוךלחלק מהקבוצות הכי היפה שראיתי .לבחור מתוך שפע של אמנות מקורית - כולל רשימת הצפייה שלי ,ארגייל (בתמונה) ומטוס הנייר .
יש בונוס יותר אחדלשימוש בעיצובים של ניקול : זה יבטיחתגובה שכן הם תהיו שואלים אותך איפה קנו אתנייר המכתבים המדהימים . -Kristen