May
13
23:00
בבית

לא סתם ספר יעשה

ספר תינוק עדיין בלתי מתקבל על הדעת היפה הוא כמעטמקלחת מתנה מובטחת .בעוד שכולנו אוהבים לעקוב אחרציוני הדרך בצורה הטובה ביותר שאנחנו יכולים , בואו נהיה כנים , אותם הימים הראשונים הם מתישים .אם אתה הולך לבלות את מסלול שמירת האנרגיה של פרטים , זה לא הולך להיות דברים כמו "תינוק התלבושת לבש ביומההשישי " או "התאריך שהוא קיבל שן ארבע העשר"חלופה נעימהומעשית היאשל ניקי מקלורכתב עת תינוק 1000 ימים ראשון .זהספר מאויר להפליאשלוקח אותך דרך הימים הראשונים של הילד שלךושנים , ומאפשרים לך לעקוב אחר כלדברים ראשון ההרפתקאות -מהמילים ראשון שהחשובות .בנוסף יש שפע של מקום לשרבט מחשבות שלךוmemories.Plus ?אין משבצות הוורודות .עכשיו זהספר שאני רוצה תינוק . -Kristen