May
14
23:00
בבית

מזל טוב, שמנמונת.

לפעמיםכרטיס ברכה המסורתי פשוט לא לחתוך אותו .מצטער , אבל אני לא יכול להביא את עצמי לקנות מפית - תבליטי נייר מכוסהברגשות מלודרמטי בלי להקיא קצתבפה שלי .אבל יש דרך להיות חגיגי מבלי להיות זול לחלוטין : פגוש O פלוס ד
עםהמנטרה של " חיים קצרים , לצחוק אותו " , חברה יצירתי זה מתהפכת מתוךשורה של כרטיסים בעליזות נחמדים ולעגני שובבים .האהוב עליילחבר פרגו קרוב , אווו ... אתה באמת מקבל שומן ... אבל אתה צודק בהריון ? זההדברים רקהחבר הכי טוב יכול לשלוח .
אבלהעליצות מגיעה עםאזהרה : האפשרויות של O פלוס D' אינןלנעלב בקלות .אם אתה נעלב בקלות , להיצמד לסימן ההיכר .- לורה