May
14
23:00
בבית

תגיד שלום למוח Preggo

עם כלההורמונים המתרוצצים בגוף שליותאי המוח שלי נשאבו awaybyדקות , אין דרך שאני יכול לשמור על קשר עם כל מה שהולך יחד עם לידת תינוק .נתונים סטטיסטיים לבדוק למעלה
OB ?תינוק רישום ?ראיון מעון יום ?! Ack לכן אני מתעקש כל החברים שלי preggo החדש לקבל 40 שבועות + :ההריון חיוני הארגונית .קודם כל , איןחמודונת או רמז של משבצות הוורודות ניתן למצוא כאן .אבל שנית ,שתי אמא של המחברים יש להרכיב את מתכנן ההריון הנמצא בהישג יד שראיתי , לוקח אותך צעד -אחר-צעד באמצעות 40 השבועות כולו שלך ומעבר עם תרשימים , רשימותושאלוניםשיהיה להרשים אפילוקל לשימושהמאורגן ביותר הורה חדש .
אם ישדבר כזה . -Kristen