May
15
23:01
בבית

לא עוד טבעת מסביב לשולחן קפה

היו כמה חלקים יקרים של רהיטיםשהקרבנו לאחר שילדים , אבל שולחן הקפה המדהים שלנו ?אין מצב.מאזהסיכוי של טבעות על השולחן האהוב שלי גורם לי לרעוד , אני תמיד על המשמרלתחתיות מגניבים .תחתיות פריחה יפות אלהמElsewares צודקים בסמטה שלי .Handpressed על לוח משקאות סופג החובה כבדהשלא לפעול בעת רטובה , הם פוגעיםשאיזון חיוני של מעשיות וסגנון .ב 10 $לשמונה רכבות , הם להאיר את הסלון שלך בלי לשבור את הבנק .ואף אחד לא ייפגע אם הם קורים כדי לקבל השליכו סביב ידיפעוט או סביר יותר , לעס . -Kristen
[ באמצעות מנעמי חיים ]