May
15
23:01
בבית

הודעות לא רק אמא יכולה לאהוב

כמה שאני אוהב בכתב התכתבות מכל סוג ,שמעולם לא שלח לי הודעה בודדת - לאלסיום לימודים , האירוסין שלי , נישואים , אוהלידות של כל אחד מהילדים שלי .בעיקר בגלל , להיות בוטה ,לקט הוא די קלוש .או להבהיר ,לקט ההגון .אבלכרזות הלידהמהודעות גרייס נראות לי נצחיותויפהכ.פעולת אמא והאבא מילולית , דייב דואג הסוף העסקי תוך לינדזי עיצובים אישי כל פיסה סביב התמונה שלך ,למפרט שלך .
הגלריה של דוגמאות באתר היא באמת -אני המרשים אפילו יכול לדמיין החברים , מפוקפק - על - הילדים ציניים שלי אלה tacking על המקרר .וזה אומר משהו .- ג'ולי