May
16
23:01
בבית

להגיע לכוכבים (או לפחות כיור המטבח)

אנחנו כבר הגעתי לשלב " אני יכול לעשות את זה "בבית שלנו .מחזיק אותהלרחיצת ידות הוא כבר לא אופציה ובהתחשב שהיינו לנו כמה תאונות בבית , היא צריכהדרך טובה יותר להגיע לדברים בעצמה .
עם זה בחשבון , אני היה שמח למצוא השרפרף וינטג סיפור הספר המקסים הזה .זההגודל המושלםוגובה להשגת מה מותר , ועדיין לשמור על ילדים מתוך מה מחוץ לתחום .בתוספתהעיצוב חמוד עושה את זהבנוסף נעים לעין לכל חדר בבית .
אנחנו מאוהביםלשוק הצואה , כמו גם,ובהתחשב בזה מתחת לגיל שלושים דולרים , אנחנו יכולים רק להרים את אחד כל אחד.בדרך זו , היא יכולה לרחוץ את ידיה בעצמה בזמן שאני לשים את הרגליים שלי למעלה.שלמות . -Kristen