May
07
23:00
סגנון יופי

מזכרת יפה שרשרת חג האהבה לאמהות (וזה סביר יותר, רמז, רמז)

שרשרת יום האהבה אישית | מבחר אמא מגניב

אניפריירלתכשיטים מותאמים אישית , במיוחד בחג האהבה , אבל לא כל כך לובתה עלתגי המחיר היקרים .אבל כאשר מצאתי את שרשרות לב סבירים אלהבכוכב הזוהר הזעיר שלי , הרגשתי כמו אופרה .

" אתה מקבלשרשרת !ואתה מקבלשרשרת ! ", שהוא פחות או יותר לא בדיחה , בהתחשב שהם מתחילים רק ב $ 34.נחמד !כל כך יפהלאמא חדשה , במיוחד עם הראשוני שלה הוסיףלנקודות בונוס , או היי , כל אמא .כן, זה היהרמז .

ניתן להזמין את שרשרת לב המזכרת אישיתבכוכבים זעירים שלי הניצוץ , אבל לעשות את זה בקרוב , כך שתקבל אותו בזמןלחג האהבה !