May
07
23:00
סגנון יופי

הומור טיפוגרפיה: מקבל אותנו בכל פעם.

שבע טי טיפוגרפיה קטלני Sans | מבחר אמא מגניב

להודות בזה : עצרנובמסלולים שלנוומייד בדוא"ל תריסר חברי סוג חנון עםהקישור כשראינו שבע Sans קטלני חולצה זובאחת מהחנויות המקוונות הקטנות האהובות עלינו, השנה לוגיקה .משם לבד כנראה שאתה יכול להגיד איפה זה הולך .ואם זה לא מספיק מגניב , זה עכשיו למכירה רק 12 דולרים .

עכשיו כמובן שיש לנו להאמין שהם מתכוונים " קטלניים " כמו ברוצח , כיsans הקטלני בפועל רק serif אני יכול לחשוב על Sans קומיקס הואוכל הווריאציות שלה מזעזעות .

מצאשבעה טי טיפוגרפיה Sans הקטלני על מכירה בשנת Logic זמן שזה נמשך .