May
09
23:00
סגנון יופי

מכנסיים מצנח לא כלולים

זההמצוקה של נשים בהריון בכל מקום ,ואני לא מדבר על עצירות .לעזאזל בטןשתופסת !לא משנה כמה ניסיתי , אני לא יכול לגרום לאנשים להפסיק לשרוט אותי .

אז אולי אנשים שעו לדבריו של שהפך הפך ראפר - ממשלה - האבא של כולם האהוב , MC האמר , ברהיטות צוטט על חולצה לידה בטן זה דיסקו .Handscreened על 50/50 פולי - כותנה ( טובה הלמשתרע על פניהבטן ) , חולצות אלה יקבלו אתצחקוק מובטח כל זמן אומר לכולם לסגתלעזאזלבקליט ביותר של דרכים . -Kristen