May
09
23:00
סגנון יופי

אמא לאובמה?

מבחר אמא מגניב

אינו נוקט עמדה רשמית עלהמועמדים לנשיאות מלבד שמירה על את עינינולטיז הכי מגניב של העונה בשני הצדדים שלהמעברים .אני מתנצל בפני קוראי הרפובליקנים בקרבנו , אבל אני מאמיןשהזוכה הולכת ל( דינג דינג דינג )טיז פאנקיממשתגע על בארי .

בארי כמו בברק .אתה יודע , בחור גבוה ?ילדים חמודים ?ב- CNN בכל ארבע דקות בערך ?

מסיסמא שמושל החנות נגדצללית אובמה מלוטשתלפרשנויות מודרניות שלol הטוב " הצהרת " אובמה '08 " , זה נחמד לראות כמה טיז נקי , עכשווי פוליטי בלימשחק מילים או חריזה ניתן למצוא .זמיןבגדלי ילדים מדי .- ליז