May
10
23:00
סגנון יופי

אסטרוגן עליות: לשמר את הזיכרון

אז תמיד חשב אסטרוגן היה אך ורק על הורמונים משתוללים , גלי חום ,וכי מבקר חודשי יפה שמגיע דופק בזמנים הכי לא מתאימים .

אבל לא על פי רייבן חנה ,אומן תכשיטיםוחנון מדע עצמי מוצהר .תודהלברקהאמנותי - פוגש - ביולוג , אסטרוגן נראה די גדול כמושרשרת כסף סטרלינג בעבודת יד .מי ידע ?

המבנה המולקולרי של אסטרוגן השתמרבכסף בהחלט עושה מתנתדרך טובה יותר מאשר נרות הורמון .אלוהים יודע יהיה לכולנו שפע של זמן למי מאוחר יותר . -Kristen