May
12
23:00
סגנון יופי

מושיט לגיבור

נראה כי הפיכת ארבעה הביאה אותנולעולם של דרמה , במיוחד כאשר אנחנו נופלים למטה ואפילו בקושי להקפיץ הברך שלנו על השטיח .ועל ידישאני מתכוון לא.

במקום לפייס את הבת שלי עם הסליק של bandaids, אני כבר משתמשStick הגיבורמTruKid לעשות את העבודה המלוכלכת בשבילי .לחלוטין את כל המשחה זה טבעי , ללא paraben boo - boo - ביי ביי היא דרך בטוחה להגנה על עורונוחות גירויים מכוויות או שריטותלעקיצות חרקים או עור יבש מאוד פשוט .פשוט לזרוק אותו לתיק שלך או לגנוז אחדבמכונית שלך כדי לצמצם את פרקי בכי .

בהתחשב תכוף הם נראים הקרובים כאן , אני יותר מוכן לנסות כל דבר . -Kristen