May
12
23:00
סגנון יופי

שילוב המושלם

מלבדלא מקורי מאוד " שתי של מתנת משהו , לא היה לי שמץ של מושג מה להביא התאומות של החברים שלי - עד שמצאתי את PB & amp עבודת יד ; . שרשרת Jבסוכריות הגומי ויולט בשם המקסים

זהאלטרנטיבה מושלמתלשרשרתשל החבר הלב השבור המוזר הפופולרי הכי טוב אם אתה רוצה לדפוק את הגרביים התואמים הנחה של כל קבוצה של תאומות ( או אחיות או החברים הכי טובים ) את החג הזהלרק 20 $ . אלרגיות

בוטנים ? נסה את עוגיות n ' חלבשרשרות במקום . רק לוודאהמקבלים להסתדר . אחרת תצטרך לבקשסט שמן ומים מותאמים אישית . -Kristen