May
13
23:00
סגנון יופי

Q, R, S, Tween

מכיוון שאנו מתמקדים בעיקרבמתחת לגיל 6 שנקבעו כאןבמבחר אמא מגניב , אנו מבינים שמשאיר חבורה של אמהות לצאת מאוד מגניבים .אמת היא , שרובהפריטים סופר אינדיועבודת יד אנו מוצאים הם לילדים עדיין זקוקים לתחת שלהם ניגב .

אבל כאשר אנו נתקליםבבחירה גדולה שאנחנו חושבים הוא מושלם עבורtweensבעולם , אנו שמחים להפיץ את הבשורה .קח את שרשרות האלפבית שרף בעבודת יד על ידי אומן תכשיטי אן קיל .נתלה בעדינות עלכדור נושאת שרשרתוכוללגופן מכונת כתיבה פשוט , קסמים צבעונייםומאוד זולים אלה ייראו פנטסטיים משתלשלים מצווארו של כל מתבגר הורמונליים .

פלוס זה ייתן לך עשר דקות מוצקות טובות של מליטה לפני שהיא מוצאת משהו אחר לשנוא אותךל. -Kristen