May
13
23:00
סגנון יופי

אוטיזם מדבר דרך טיז מאוד חמוד

כשישסיבה שזה קרוב ויקר ללבי , אין לי שום בעיות ומאפשרות החזה של הילד שלי להיותלוח מודעות להעלאת awareness.The חולצותמFiveHumans , כמואוטיזם טי " לומר את הדעה " , מסייע לקבל את המילה החוצהעל הנכות התפתחותית הזה שעכשיו משפיעמתוך 1 עצום של כל 150 ילדים בארה"ב .

ידי רכישתהחולצה , אתה לא רק עוזר להפיץ את השמועה על הצורך במחקר אוטיזם המשיך , אבל 10 % מההכנסות ילכו ישירות לאוטיזם מדבר .

הקפד לבדוק את הסיבות נפלאות האחרות שייצגו באופן מסוגנןונתמכת על ידי FiveHumans .ואם אתה מעדיף להיותלוח המודעות עצמך ,החולצות באות בגדלים למבוגרים גם כן. -Kristen