May
13
23:00
סגנון יופי

איימי Tavern: שרשרות בהמתנה

רק בגלל שאני צריך לשמור על כמה החתיכותבקופסא התכשיטים שליממר Destructo , 14 החודש - הישן שלי , זה לא אומר שאני לא יכול להוסיף לאוסף שלי עםההבנה כי בקרוב הוא 'LL להיגמל השלב תופס הדבר המבריק שלו .הבא ברשימה שלי היא השרשרת המדהימה הזה על ידי אמן איימי Tavern .בהחלטהכוכב של ביצתהואוסף שעועית , זה רקשילוב הנכון של פאנקיועדין לגרום לזה לעבוד עם כמעט כל בגד .והנושא של ביציםוbeans..well , מושלם לאמהות .

כפי שאני רואה את זה ,שרשרת כזה הוא יותר מתכשיטים .זוהי תזכורתשפעם בכמה זמן , אתה רק צריך לתפוססיטרולהסתלק מהבית . -Kristen