May
14
23:00
סגנון יופי

טוויד: ב.

CMP fave מעצב תיק אינדי Crystalyn Kae לקח את לצלול לתוך טווידואני לא מתלונן קצת .הבד שנקרא בעבר מחניק מקבלמהפך נפלא עם צורות של Crystalyn חדשניות , שימוש מושכל בחומרה ,ובדי מבטא מנוגדים .

מצמד קפליהעם קפלי בד בעיטת בציר הוא מדהים עבור אלה הלילות נדיריםשאתה לא סחב בקבוקי תינוקושינוי של חיתולים .אבל אם אתה צריך משהו משמעותי יותרלשאת טרובדור הוא גם מעשיולחלוטין על מגמה .

מארק ג'ייקובס , תאכל את הלב .- ליז

שמור 10 % מרכישותבסתיו קוד באמצעות 9/30