May
21
23:01
תינוק

צ'ה מה?

אתה יודעמגמה הגיעה לשיא כאשרהפרודיות להתחיל להרוויחהסיבובים .ואחד הטוב ביותר שראינו עדיין : קח את זה חדש עלטי צ'ה גווארה כבר oooooldבDryGoods.comשאומר אין לי מושג מי זה .
למרות שזה מצחיק לחלוטין עלפעוט , אני חייב לומר , זה באמת עשוי להיות טוב יותרבמבוגרים באופן אידיאלי אחד להכותמסיבת לופט Willamsburgביום שלישי בלילה .
אני מתכוון אוויטה יצאתיבמה , 78 ?ממשיך הלאה.- ליז [ קתרין תודה, אתה אנטי - הברנש ]