May
22
23:00
תינוק

הפיל בחדר

בבקשה יגיד לי שהילד שלי הוא לאפעוט היחיד בעולם ששוכב עם 800 יצורים ממולאים כמו בעריסתה .מה אני יכול להגיד ,הילדה אוהבת בעלי חיים .
מה שאנחנו לא צריכים עוד בובת פרווה .אבל אני יכול להצדיקרכישה אם , לומר , זה לא היהבובת פרווה בכלל אבלכרית פיל ממולאת כמויקירי עבודת יד אחד לכאן מJamtartbaby .האיור הוא עיצובו של האמן , וזה מודפס על בד רך אך עמיד כותנה .בנוסף , זה רק 15 $.
הכרית היא 10 מרובעת " שהופכת אותו בדיוק בגודל הנכוןלראש הקטן של הבת שלי בניגוד לומרהנמר הממולא הענקישהאבא שלה התעקש לקנות אותה כשהיא נולדה אתה יודע ... אבות - . . . ליז

Related Posts