May
22
23:00
תינוק

הכה אותי עם מוסיקה

כמוסיקאי עם דרך ארונות רבים מדי מלאים של מכשירים , יש ליחולשה לילדי נושאיםשלהשוויץ האהבה של כל הדברים מלודיים שלנו .
הנניהמכשירים המתוקים romper באדיבות מעצב העל - fave CMP , סר הייז ,בשיתוף פעולה עם Okayplayer , אתר קהילת thehip הופ הוקם על ידיהשורשים .אתה יודע , הגראמיהשורשים ?Yourbudding מוסיקה פעוט musicianwillrock classallדרך הסתיו .או אם הוא גדול מספיק כדי להתחיל כוונון הגיטרה שלו , לתפוס את החולצה במקום .
עם קצת מזל הוא ידריך אותו לכיווןמקלדתומהתופים .תאמין לי על זה . -Kristen
מזל טובלזוכת romper איילין R