May
22
23:00
תינוק

סיעוד בוג

עם תינוק # 1 הייתי כל על השמיכה המקבל כשטפלתי אל פרסקו .הפעם, אני עושה את זה בסגנון גבוה יותר.
סיעוד טיוחים מצב התינוק שלי עשויים למעשה להיות אלה הכי היפים שראיתי אי פעם.כל ראש הפיך הוא רק מבנה יפה מתוך באמת, יש כותנה ממש נחמדים בדים-מעצב / אמא ג'יל כמה עליה עין.נוסף על כך, הם נועדו מהורהרים עם רצועת כתף של פצפוץ פשוטה וחלון קוק ולקרו קטן שיעזרו לי שהתפס הולך בלי מהבהב העולם.
אני גם אוהב שיש לי הטיוחים של צב התינוק שלי בצורה מחודדת המספקות כיסוי נרחב ללא גורם לך להרגיש כאילו אתה לובש יד לי למטה סינר אמא קאס.

למרות שיש משהו במעורפל אירוני על פריט המיועד לשיקול דעה שרק יגרום עשרות זרים ללכת עד אליך ואומרים מאיפה השיג את זה ?! - ליז