May
23
23:00
תינוק

בגלל הישנה החולב הבדיחה אף פעם לא מתעייפת

אם מישהו אי פעם תגובותשהבת שלנו נראית כמו אביה , תשובתו של אביה היא תמיד צורה כלשהי של , " באמת ?החלבן ? "כן, זהערמונים .אבל מסיבה כלשהי , הואשהבחור נדירשלגמרי יכול למשוך את זה .
אז אני מייד התאהבתי עםטי חלבן רטרובאשכולות ארגז החול מאוד נפלאים .החנות מנוהלת על ידיאבא - בית יושב בפנה ילדי נושאים מעצב עםרגישות מזלזלת .בעודהחנות כוללת מכלול עצום של עיצובים , אני חייב לומר שאני חלקי לפרסום בציר התמונות - כמה גדול היא שהדפסת שטן מנטה ?
ועכשיו אני יוצא כדי להראות לה אבא תמונה של החולצה החדשה של הבת שלי .כולל האבא שלה .חה .- ליז