May
22
23:00
ילדים

קידום אמת, צדק, וכיף Phthalate-חינם

אין כמעטילד אמריקאי בחיים שלא לעבורשלב פנטזיה גיבור .כשהבת שלי מחליטה שהיא רוצה להיות וונדר וומן , או Super Girl , אוהמדהים מעופף בלרינה - עורך הדין , אני בשמחה לפנק אותה .אבל לא עם תלבושות אלה מפחידים פולטות דיוקסין פלסטיק מהחנות .
במקום זאת, לבדוק את שכמיות גיבורמאמאוהמעצב ג'ניפר קופר של הילדים Bellie אלי .כל אחד הוא בעבודת ידבאחד משני בדים צבעוניים , מודרניים .חשוב מכל , אתה יכול להתאים אישית את הגלימה עםראשונילשם גם של הילד שלך , אושהגיבור שלו, האלטר-אגו .
איזה , עם שכמיות כותנה יפות אלה , יהיו בהחלט לא יהיההנוקם הרעיל .- ליז