May
22
23:00
ילדים

אלוהים נצור את הרגליים


לאישה כמוני עםפטיש נעליים מוחלטובלתי ניתן להכחשה , זה בהחלט מכה את דעתישהבת שלי בבעלות זוג אחד של נעליים עד שלמעשה הליכה .מי הייתה אמא מעשית זה?והיא בבקשה להתרחק עד אחרי התינוק # 2 מגיעבכמה חודשים אני שמח לשמועשmavens alternastyleבייבי Wit , אחד מהאתרים האהובים עלינו, יש רק הוסיף ילדים בועטיםלהנפקות שלהם ? ;מושלםלתינוק חדש ומשופר - נעליים - לאגור אותי .רך סוליות , נעלי עור כוללותקבוצה אקלקטי של סגנונות כוללcammo חאקי ,הדפסת זברה מטושטשת ,ו" מאמנים " נהדרים בריטניה מוצג כאן .
במרחק של 27 $ אני מתפתה לקבל הילדה החדשה שליזוג שונה לכל יום בשבוע .אולי שנילימי ראשון .- ליז