May
22
23:00
ילדים

יש לך את Doxie קיד!

חשבתי שראיתי הכלממולא - דובים , עוף חול , קרפדות חרמן ... אתה שם את זה , יש להם את זה .אתה יודע , רק למקרה שיש לך קצת אחד אובססיבי עם פלמינגו .Dachsunds
אבל ?
לא.אני לא יכול לומר שראיתי אי פעםאחד ממולא לפני .עד עכשיו - תודהלמיס Doxie , בלוגר ידוע פנה בעלי מלאכת חנות עבודת יד .החתיכות של handsewn גיחוך חמוד שלה הן מוכנות להישלחלזרועותיו של הצעיר האחד- אחד או ישן אובססיה כלבלבי נקניק אלה .
הם בעלי מבנהמצמרוממולאים בpolyfillולבנדר ( ממממ ... לבנדר ) .אז, בעצם , הםחיות המחמד המושלמת .הייתי ממליץ תופס אחד לפניהילדים מתחילים לשאוללאחד אמיתי . -Kristen