May
22
23:00
ילדים

כדאי שיהיה בתמונות

הפעוט שלי עובר שלבשמודעות עצמית עכשיו .היא אוהבת להתקשט מול המראה בחדר האמבטיהולעשות פרצופים מטופשיםבחלונות שלה השתקפות .
שלא במפתיע , MeMovies החדש של רוזי הוא הדבר הגדול ביותרלמשק הבית שלנו נפגע מאזשמיכת החיתולים .MeMovies הרפתקאות אנימציה בכיכובו של הילד שלך מאוד משלו .שלח את חברתצילום דיגיטליולחזורDVDשבהיא אינטראקציה עם דמויות מצוירותבמסיבת תחפושות או לקחתטרמפ חם בלון אוויר .מצאתי את ערכי ההפקה הגונים מפתיעים , גם אםהסיפורים הם קצת רזים על עלילה .

כמו כן ,הדמות הראשית , אומרת שם בפועל של הילד שלך לאורך כל המופע .
כמו שהיא לא רוצה לראותש600,000,000,000 פעמים ברציפות .- ננסי