May
23
23:00
ילדים

ראיתי את השלט

אנו נוטים לראות את תינוק אירוני מסוים טיז שוב ושוב , עם אותו ההלצות חצופה ( תינוק רגזן ! מגנט חומוס ! ) לארוז אותם מחדש עם גרפיקה שונה .אז הייתי צריך לעצור ולתת הפסקה כאשר נתקלתיחולצות כותנה אורגנית 100% נוצרו על ידי אמא של ליז מרפי של ביגוד לדבר.
אחרי שגילה את החסד ואת ההבעה של שפת סימנים כאמצעילתקשורת עם הבן כבד השמיעה שלה , ליז החל חברתהכדרךלהשראה לאחרים ללמוד את השפה , יצירת טיזשכולל מילות ידידותיות למשפחהוהסימנים המקביל שלהם.
חלק מכלתוכניות תמיכת העזרה התמורהשתיהנינה ילדים חירשים או כבדי שמיעה .אם זה לא סימן שאתה צריך אחד , אני לא בטוח מה הוא . -Kristen