May
23
23:00
ילדים

הגדול הוא תמיד טוב יותר (לפחות בתכשיטים)

במהלך הריון , ייתכן שמחשבות אובססיביות עם כל הדברים הקטנים .אבל כשזה מגיעלתכשיטיםועוד כמה דברים בחיים , אני ראשון להודות שגדול יותר הוא בהחלט טוב יותר .
קח את שרשרות זכוכית אמייל מדהימותמקליפות תפוזים אמייל מסיאטל .כל תכשיט הוא בדקדקנות בעבודת יד תוך שימושבתהליך מפורטשכולל גרגרי זכוכית ירי כבשןלמתכת .התוצאה היאחתיכה - איזו שיחה מדהימה גדולה כמו 2 "בקוטר -למעטרת כל outfit.If אתה לא רואה בדיוק מה שאתה מחפש , החלה בחודש פברואר תוכל לשלוח אתתמונה אופיסת אמנות או פשוטרעיוןוהאמן ייצורחתיכה מותאמת אישית רק בשבילך .ממה שאני ראיתי , הם מדהימים .ועל 42 $ לפופ ,המחיר הוא הדבר קטן רק עליהם . -Kristen