May
23
23:00
ילדים

CH-CH-CH-Chia

זכות אחת שיש לנו את כל כהורים - מכריחים את הילדים שלנו ללבוש כובעים בניגוד לרצונם.ללא דרך כלשהי כדי לאבטח אותו מתחת לצוואר , אני פשוט לא יודעילד יחידשלא לזרוק את הדבר לקרקע בהזדמנות הראשונה .
אוליהכובעים בעבודת ידמChia ( לשיר אותו יחד איתי : ! CH- CH -CH- Chia ) ייתן לךאת רגלבמלחמות הכובע היומית .תן לילד שלך לעזור לבחור את מטושטש , מדובלל או פרווה מלאכותית פראיתבאחד משנים עשרה צבעים ואנו מקווים שהוא יהיה גאה מספיק שלהתוצאות בפועל ללבוש אותה .אם זה לא יצליח , לפחות יש גם הבחירה של סגר סרט או ולקרו שלך .
אה, והם באים בגדלים למבוגרים גם כן.אתה יודע , רק למקרה שיש לך בעל עקשן ... - ליז
[ ! תודה הולנדית ]