May
23
23:00
ילדים

מה מתחת לשמלה של ברבי?

אני בעד לקרוא לילד בשמו .אוחלקי הגוף בשמם .ואני משוכנע שככל שאתה לעכב את מתן השמות של איברים מסוימים ,קשה יותר הוא מקבל לדבר עליהםעם הילדים שלך .

אם אתה אוהב אותי , אתה אוהבבובות תינוק נכונות מבחינה אנטומיתמילדים ונכדים .הם כוללים את כלחלקים הנכוניםבכל המקומות הנכונים , רק עם פירוט מספיק ( אל תדאגו , הם לא זה נכון ) .ומלבד היותו נכון מבחינה אנטומית , הם נכונים מבחינה פוליטית , כביכול - לקחת את הבחירה של שחור , אסיה , לבן או היספני שלך .

הדף אותו , הם רק 20 $ כל אחד .למה לא לקבל את אחד מכל מיןולתת לילד שלךיתרון כפול בחצר בית הספרבכמה שנים .