May
24
23:00
ילדים

בהונות נצנץ

אני חושב שרוב כל חלומות ילדה של להיותבלרינה בשלב מסוים .אני עשיתי , אפילו שאני היה מתגלגלבבוץ שלוליות או לחבוטכדור כדורגל .אני מודהבעובדה שאני עדיין בנמל פנטסיות שלpas de Deux לוהט עם ברישניקוב .
אה , מישה .אם רק.אם יש לבת שלך 7:58 בן חלומות בהקיץ פיות Sugarplum , היא תאהב את דירות בלט אלה זיד זיד המרוקאי .אני מעריץ את צבע המנטה שמוצג כאן , אבל הם גם באים בורודוכסף מאוד פאנקי .הם בעבודת ידמעור , וסיימו עימהבלעדי חסון שהופך אותם מתאימים יותר למנתר חיצוני מאשר עבודת Barre .הנעליים זמינות בבוטיק האופנתי טוט , MilkShop ,שהוא ארוז עם כל מותג חם רצונך חנות הילדים המקומיים שבוצעה .- ליז