May
24
23:00
ילדים

אנרכיה בחזה צעצוע

כאשר הייתי ילד , כמו רבים אחרים , הייתי משוכנע שהצעצועים שלי התעוררו לחיים בלילהוהיו לי מסיבות תה .אני רוצה רק שאני יכול לתפוס אותם , רק פעם אחת ,ולהצטרף לחגיגה .
אני יכול רק לדמיין מה הצדדים היו כמו היובני זוג של הקופים אלה Punky היה ברשימת האורחים .בעבודת יד על ידי בהירות מילר ,ספורט קוף הילדהמטלות ירוקותואנרכיהבטי, ואילו מקבילתה הגברית יכולה לעבורלסיד וישס סימיאן .
הם זמיניםבכל חנות המוסד לעבריינים הצעירה החדשה שכוללת שפע של פריטים גדולים לילדים 7-14 .אם כבר מדברים עלש, הקופים Punky מתאימים רק לילדים מעל 3. פנקיסטים וורבלי מצטערים , אתה תצטרך לחכות רק עוד קצת .- ליז