May
25
23:00
ילדים

קצב יתפוס אותך

עם השפע של סוללה פעל כלי נגינה בחוץ חריקה כמה צורה אלקטרונית מוזרה של " נצנץ נצנץ , " אני מוצא את זה לגמרי מרענןכשלהיתקל כמה מכשירים גדולים באמת שילדים באמת צריכים לשחק את עצמם .
קח מכשירי עץ גומי אלהממקצבי גן החיות .לא רק שהם מושלמיםלסט הילדות המוקדם , אבל הם באיםבצורות של בעלי חיים מקסימים שגורמים להם תוספת מושכים ידיים קטנות - כאילוצעצוע עושה רעש זה לא מספיק .זה קשה לנצחכריש פעמון ינגל או שייקר ג'ירפה .
ובעוד יש משהו שאפשר לומר על צעצועים עםכיבוי , רק חושב כמה תוכל לחסוך בסוללות .כנראה מספיק כדי לקנות לך כמה אטמי אוזניים מיוחדים נוספים . -Kristen