May
25
23:00
ילדים

אחים עם סגנון

הגיע הזמן בשבילי לחפש את החולצה האחות הגדולה המושלמת לבת שלי .אבל , אני לא כל כך הרבהלעיצובי sparkley דמויות מקל אוהגופנים בסגנון ילד cutesie אני ממשיך להגיע דמות across.Go .
אז אני היה באקסטזה למצוא החולצות האלה מדהים Big Bro / Big SisמResa העיצוב , בבעלות ומופעל על ידי אמא של כמעט שני , Resa טרוייר .לא רק שהם מקבלים את ההודעה על פני , הם עושים את זה בסגנון עכשווישאמא mod יכולה לחיות עם too.Nowשיש לישחצה את הרשימה שלי , יש לי את כל לדאוג על מעופש בפועל יש הקטןחלק אח .אני מקווהשיהיה קל פשוט כמו שזה היה בחירת החולצה הזאת .חה . -Kristen
קבל משלוח חינם ( באמצעות החזר ) כאשר אתה מזכיר CMP בקופה .טוב דרך 5/30