May
24
23:00
ציוד

קלמרים לתולעת הספרים

קלמר בעבודת יד הייתי לחיצה סביב Etsy בסוף השבוע האחרוןוגיליתי הקלמר של בנות בעבודת יד מקסימה זה שאני אוהב אתלכך הרבה סיבות .האיור הוא מעבר יקר כמובן , אבלסיסמא אני ספרי לב היא באמתתמרוץ .מדובר באדיבות Kukubee של ונקובר , ואני יכול רק צריך אחדלעצמי יותר מדי.

מספיק עם " הילד שלי יכול לנצח את כבוד תלמידך" סטיקרים .אני רוצה את הבנות שלי להיות גאה להיות חכםולעבוד קשה .כמו כן ?שיש אביזרי בית ספר חמודים .- ליז

מצא מקרים בעבודת יד עיפרוןויותרמחנות Etsy Kukubee .

ויותר מדהים בחזרה לבית ספר רעיונות , לראות חזרה שלנולבית הספר מדריך קניות עמוסים בקודי הנחה בלעדית