May
24
23:00
ציוד

לוקח ביס מתוך אהבה

צעצועי שתיל קטנים אני אוהב אותך מעל פני הים צעצוע בקיעת שיניים מעץ האהבה שלנולנשכן עץ בעבודת יד יצירתייםמקטנות שתיל צעצועים היא עמוקה ,ושפה סימנים אמריקאים זה מקסים " אני אוהב אותך " נשכנתי היא לא יוצא מן הכלל .ובדיוק בזמןלחג האהבהלאתחול .

באמצעות יובש או FSC מוסמך עץ
זה שייף חלק וסיים עם שעוות דבורים מקומייםושמן חוחובה
אורגני , כל צעצועי בקיעת השיניים שלהם יש אהבה שנכתבה בכל רחבי אותם , אפילו בלירגש ASL המתוק .

אז להפתיע את התינוק האהוב עליך עם אחד מאלה בפברואר 14. רק אל תשכח את התיבה הגדולה של שוקולדלאמא שלה . -Kristen בקר צעצועי

הקטנים שתיללשפע של צעצועים בקיעים שיניים ייחודיות בעבודת יד מעץ .

Related Posts