May
18
23:01
בבית

תיקו שלושה כרטיס: תמיד יש נייר המושלם על יד, חותמת ומוכן ללכת

שלום מזל כרטיסים | מבחר אמא מגניב

כשאני יושב כאן מרגיש אשם איך מאוד הרחק מאחור אני בשליחת הערות תודה על מתנות , אני נתקל זה קצת גאוןמשלום , המזל !, אחד מהאתרים האהובים עלינולכרטיסי letterpress פאנקי והודעות לידה .

מנוי הכרטיס החודשי הוא אלטרנטיבה כזו כיף תיבת סטים , אם אתה תמיד רוצה להיות בטוח שיש כרטיסי ברכה מקוריים ומגניבים על ידו.עבור $ 4כרטיס , תקבל שלושה עיצובים הנפלאים שלהם בחודש , מחזיק אותך מכוסה לכל עונה ובאירועים השונים .אפילו מתוק , כל אחד מגיע עם מעטפות תואמות מראש כל חותמת ומוכן ללכת , לוקח מן תירוץ יותר אחד למה אתה ( אני) לא קבלת את כרטיסבזמן הזה בשנה .